Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Uszyciuch

 SPIS TRE艢CI:

 1. POSTANOWIENIA OG脫LNE
 2. WARUNKI ZAWIERANIA UM脫W
 3. WYMAGANIA TECHNICZNE
 4. TRYB POST臉POWANIA REKLAMACYJNEGO US艁UG ELEKTRONICZNYCH
 5. REKLAMACJA PRODUKTU
 6. PRAWO ODST膭PIENIA OD UMOWY
 7. POZAS膭DOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZE艃 ORAZ ZASADY DOST臉PU DO TYCH PROCEDUR
 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 9. POSTANOWIENIA KO艃COWE

Sklep Internetowy www.uszyciuch.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie mo偶e zrzec si臋 praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta oraz w innych przepisach obowi膮zuj膮cego prawa. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie maj膮 na celu wy艂膮cza膰 ani ogranicza膰 jakichkolwiek praw konsument贸w przys艂uguj膮cych im na mocy bezwzgl臋dnie wi膮偶膮cych przepis贸w prawa, a wszelkie ewentualne w膮tpliwo艣ci nale偶y t艂umaczy膰 na korzy艣膰 konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodno艣ci postanowie艅 niniejszego Regulaminu z powy偶szymi przepisami, pierwsze艅stwo maj膮 te przepisy i nale偶y je stosowa膰.

I. POSTANOWIENIA OG脫LNE

 1. Sklep Internetowy dost臋pny pod adresem internetowym www.uszyciuch.pl prowadzony jest przez LUCYN臉 TUMASZ prowadz膮c膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 LuckyYouArt Lucyna Tumasz wpisan膮 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra w艂a艣ciwego do spraw gospodarki, posiadaj膮c膮: adres miejsca wykonywania dzia艂alno艣ci i adres do dor臋cze艅: 
  ul. S艂oneczna 17, 83-031 Cieplewo , NIP 593-237-97-79 REGON 367651687, adres poczty elektronicznej: uszyciuch@wp.pl
 2.  Definicje:

 REGULAMIN 鈥 niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

 SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Us艂ugodawcy dost臋pny pod adresem internetowym: www.uszyciuch.pl, prowadzony przez Sprzedawc臋.

SPRZEDAWCA; US艁UGODAWCA 鈥 LUCYNA TUMASZ prowadz膮c膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 LuckyYouArt Lucyna Tumasz wpisan膮 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra w艂a艣ciwego do spraw gospodarki, posiadaj膮c膮: adres miejsca wykonywania dzia艂alno艣ci i adres do dor臋cze艅: 
ul. S艂oneczna 17, 83-031 Cieplewo , NIP 593-237-97-79 REGON 367651687, adres poczty elektronicznej: uszyciuch@wp.pl

KLIENT 鈥 (1) osoba fizyczna posiadaj膮ca pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowi膮zuj膮ce tak偶e osoba fizyczna posiadaj膮ca ograniczon膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, kt贸rej ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮; – kt贸ra zawar艂a lub zamierza zawrze膰 Umow臋 Sprzeda偶y ze Sprzedawc膮.

 KONSUMENT – osoba fizyczna dokonuj膮ca zakup贸w w Sklepie Internetowym niezwi膮zanych bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮, tj. konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.

 US艁UGOBIORCA 鈥 (1) osoba fizyczna posiadaj膮ca pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowi膮zuj膮ce tak偶e osoba fizyczna posiadaj膮ca ograniczon膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, kt贸rej ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮 – korzystaj膮ca lub zamierzaj膮ca korzysta膰 z Us艂ugi Elektronicznej.

FORMULARZ REJESTRACJI 鈥 formularz dost臋pny w Sklepie Internetowym umo偶liwiaj膮cy utworzenie Konta.

FORMULARZ ZAM脫WIENIA 鈥 Us艂uga Elektroniczna, interaktywny formularz dost臋pny w Sklepie Internetowym umo偶liwiaj膮cy z艂o偶enie Zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci poprzez dodanie Produkt贸w do elektronicznego koszyka oraz okre艣lenie warunk贸w Umowy Sprzeda偶y, w tym sposobu dostawy i p艂atno艣ci.

UMOWA SPRZEDA呕Y 鈥 umowa sprzeda偶y Produktu zawierana albo zawarta mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮 poprzez Sklep Internetowy.

US艁UGA ELEKTRONICZNA 鈥 us艂uga 艣wiadczona drog膮 elektroniczn膮 przez Us艂ugodawc臋 na rzecz Us艂ugobiorcy za po艣rednictwem Sklepu Internetowego.

UMOWA 鈥 Umowa Sprzeda偶y, Umowa o 艢wiadczenie Us艂ug.

ZAM脫WIENIE – o艣wiadczenie woli Klienta sk艂adane za pomoc膮 Formularza Zam贸wienia, stanowi膮ce ofert臋 zawarcia Umowy Sprzeda偶y i zmierzaj膮ce bezpo艣rednio do zawarcia Umowy Sprzeda偶y ze Sprzedawc膮.

KONTO 鈥 Us艂uga Elektroniczna, oznaczony indywidualn膮 nazw膮 (loginem) i has艂em podanym przez Us艂ugobiorc臋 zbi贸r zasob贸w w systemie teleinformatycznym Us艂ugodawcy, w kt贸rym gromadzone s膮 dane podane przez Us艂ugobiorc臋 oraz informacje o z艂o偶onych przez niego Zam贸wieniach w Sklepie Internetowym.

NEWSLETTER 鈥 Us艂uga Elektroniczna, elektroniczna us艂uga dystrybucyjna 艣wiadczona przez Us艂ugodawc臋 za po艣rednictwem poczty elektronicznej e-mail, kt贸ra umo偶liwia wszystkim korzystaj膮cym z niej Us艂ugobiorcom automatyczne otrzymywanie od Us艂ugodawcy cyklicznych tre艣ci kolejnych edycji newslettera zawieraj膮cego informacje o Produktach, nowo艣ciach i promocjach w Sklepie Internetowym.

PRODUKT 鈥 dost臋pna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma b臋d膮ca przedmiotem Umowy Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮.

US艁UGI 鈥 wszelkie us艂ugi 艣wiadczone drog膮 elektroniczn膮 (poprzez Sklep Internetowy) przez Us艂ugodawc臋 na rzecz Us艂ugobiorc贸w w oparciu o Regulamin. Us艂ugobiorca mo偶e samodzielnie modyfikowa膰 zakres Us艂ug za pomoc膮 odpowiednich ustawie艅 funkcjonalno艣ci Konta.

DZIE艃 ROBOCZY 鈥 jeden dzie艅 od poniedzia艂ku do pi膮tku z wy艂膮czeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

KODEKS CYWILNY 鈥 ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA 鈥 ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

USTAWA O 艢WIADCZENIU US艁UG DROG膭 ELEKTRONICZN膭 – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z p贸藕n. zm.).

USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662).

 1. Sklep Internetowy dzia艂a na zasadach okre艣lonych w Regulaminie.
 2. Regulamin okre艣la rodzaje i zakres us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 przez Us艂ugodawc臋, zasady 艣wiadczenia tych us艂ug, warunki zawierania i rozwi膮zywania Um贸w o 艢wiadczenie Us艂ug Drog膮 Elektroniczn膮 oraz Um贸w Sprzeda偶y Produktu, a tak偶e tryb post臋powania reklamacyjnego.
 3. Us艂ugobiorca z chwil膮 podj臋cia czynno艣ci zmierzaj膮cych do korzystania z Us艂ug Elektronicznych, zobowi膮zany jest do przestrzegania postanowie艅 Regulaminu.
 4. Us艂ugodawca na stronie Sklepu Internetowego nieodp艂atnie udost臋pnia Us艂ugobiorcom i Klientom Regulamin przed zawarciem Umowy o 艢wiadczenie Us艂ug Drog膮 Elektroniczn膮 oraz Umowy Sprzeda偶y.
 5. Produkty oferowane w Sklepie Internetowym s膮 nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zosta艂y legalnie wprowadzone na rynek polski.

II. WARUNKI ZAWIERANIA UM脫W.

1.    ZAWARCIE UMOWY SPRZEDA呕Y.

 1.1 W celu zawarcia Umowy Sprzeda偶y niezb臋dne jest wcze艣niejsze z艂o偶enie przez Klienta Zam贸wienia.

 1.2 Z艂o偶enie Zam贸wienia przez Klienta stanowi z艂o偶enie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy Sprzeda偶y Produktu okre艣lonego w Zam贸wieniu.

 1.3 W celu z艂o偶enia Zam贸wienia Klient powinien dokona膰 艂膮cznie dw贸ch kolejnych krok贸w:

 1. wype艂ni膰 Formularz Zam贸wienia (w tym kroku istnieje mo偶liwo艣膰 samodzielnej modyfikacji przez Klienta wprowadzanych danych – w tym celu nale偶y kierowa膰 si臋 wy艣wietlanymi komunikatami oraz informacjami dost臋pnymi w Sklepie Internetowym) w szczeg贸lno艣ci poprzez dodanie Produkt贸w do elektronicznego koszyka oraz okre艣lenie warunk贸w Umowy Sprzeda偶y, w tym sposobu dostawy i p艂atno艣ci i nast臋pnie
 2. zaznaczy膰 na stronie Sklepu Internetowego zawieraj膮cej podsumowanie danych wprowadzonych przez Klienta w Formularzu Zam贸wienia pole 鈥濸otwierdzam zakup鈥.

 1.4 Niezw艂ocznie po z艂o偶eniu Zam贸wienia, na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w procesie sk艂adania Zam贸wienia, zostanie wys艂ane potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawc臋 Zam贸wienia z艂o偶onego przez Klienta, co powoduje zwi膮zanie Klienta jego Zam贸wieniem.

 1.5 Umowa Sprzeda偶y pomi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮 zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta na wskazany przez niego w Zam贸wieniu adres poczty elektronicznej, wiadomo艣ci elektronicznej od Sprzedawcy, w  kt贸rej Sprzedawca przyjmuje ofert臋 Klienta (Zam贸wienie). W tej samej wiadomo艣ci e-mail Sprzedawca potwierdza przyj臋cie Zam贸wienia do realizacji.

 1.6 Cena Produktu uwidoczniona w Sklepie Internetowym podana jest w z艂otych polskich i zawiera podatki. Cena nie zawiera koszt贸w dostawy.

 1.7 O 艂膮cznej cenie wraz z podatkami Produktu b臋d膮cego przedmiotem Zam贸wienia, a tak偶e o kosztach dostawy (w tym op艂atach za transport, dostarczenie i us艂ugi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie mo偶na ustali膰 wysoko艣ci tych op艂at 鈥 o obowi膮zku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie sk艂adania Zam贸wienia.

1.8 Kupuj膮c bezpo艣rednio w sklepie www.uszyciuch.pl, poprzez sk艂adanie zam贸wienia za po艣rednictwem portal贸w spo艂eczno艣ciowych, przez e-mail, telefonicznie lub poprzez aukcje, klient automatycznie udziela sprzedaj膮cemu pe艂nomocnictwa 鈥 jednorazowe zawarcie umowy z firm膮 realizuj膮c膮 odp艂atn膮 dostaw臋 zam贸wionych towar贸w 鈥 na nadanie przesy艂ki w imieniu i na koszt kupuj膮cego

 2. SPOSOBY I TERMINY P艁ATNO艢CI ZA PRODUKT.

 2.1 Sprzedawca udost臋pnia Klientowi nast臋puj膮ce sposoby p艂atno艣ci okre艣lonej w Umowie Sprzeda偶y ceny za Produkt:

 1. P艂atno艣膰 przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy LuckyYouArt Lucyna Tumasz 21 1140 2004 0000 3102 7694 2502. W tytule przelewu nale偶y wpisa膰 \”Zam贸wienie nr……..\”
 2. Szybkie p艂atno艣ci On-line Przelewy24

2.2. Podczas wype艂niania Formularza Zam贸wienia Klient zobowi膮zany jest do wyboru sposobu p艂atno艣ci poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.

2.3. W przypadku wyboru przez Klienta p艂atno艣ci przelewem Klient obowi膮zany jest do dokonania p艂atno艣ci w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzeda偶y.

3. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU.

 3.1 Dostawa Produktu do Klienta jest odp艂atna, chyba 偶e Umowa Sprzeda偶y stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym op艂aty za transport, dostarczenie i us艂ugi pocztowe) s膮 wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zak艂adce informacyjnej dotycz膮cej koszt贸w dostawy oraz w trakcie sk艂adania Zam贸wienia – w chwili wyra偶enia przez Klienta woli zwi膮zania si臋 Umow膮 Sprzeda偶y.

 3.2 Odbi贸r osobisty Produktu przez Klienta jest bezp艂atny.

 3.3 Sprzedawca udost臋pnia Klientowi nast臋puj膮ce sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

a) Przesy艂ka kurierska.

b) Paczkomaty

3.4 Termin dostawy Produktu do Klienta, jak r贸wnie偶 termin przygotowania Produktu do odbioru, wynosi do 14 Dni Roboczych liczonych od dnia uznania na rachunku bankowym lub rachunku rozliczeniowym Sprzedawcy wp艂aty Klienta w wysoko艣ci ceny za Produkt, chyba 偶e w opisie danego Produktu lub w trakcie sk艂adania Zam贸wienia w Sklepie Internetowym podany jest kr贸tszy termin. W przypadku Produkt贸w o r贸偶nych terminach dostawy, terminem dostawy jest najd艂u偶szy podany termin, kt贸ry jednak nie mo偶e przekroczy膰 14 Dni Roboczych.

4. ZAWARCIE UMOWY O 艢WIADCZENIE US艁UG DROG膭 ELEKTRONICZN膭.

4.1. Umowa o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮 zostaje zawarta z Us艂ugobiorc膮 z chwil膮:

 1. skorzystania przez Us艂ugobiorc臋 z Us艂ugi Elektronicznej Formularz Zam贸wienia i/lub Newsletter lub
 2. z chwil膮 prawid艂owego wype艂nienia Formularza rejestracyjnego i zaakceptowania Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru 鈥 w przypadku Us艂ugi Elektronicznej Konto. Prawid艂owe wype艂nienie Formularza rejestracyjnego polega na podaniu adresu e-mail i has艂a.

4.2. Sprzedawca 艣wiadczy nast臋puj膮ce Us艂ugi: Konto, Formularz Zam贸wienia oraz Newsletter.

4.2.1. Konto 鈥 korzystanie z Konta mo偶liwe jest po wykonaniu 艂膮cznie trzech kolejnych krok贸w przez Us艂ugobiorc臋 鈥 (1) wype艂nieniu Formularza Rejestracji, (2) klikni臋ciu pola 鈥瀂arejestruj si臋鈥 oraz (3) potwierdzeniu ch臋ci utworzenia Konta poprzez klikni臋cie w link potwierdzaj膮cy przes艂any automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezb臋dne jest podanie przez Us艂ugobiorc臋 nast臋puj膮cych danych Us艂ugobiorcy: imi臋 i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowo艣膰, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz has艂o. W wypadku Us艂ugobiorc贸w nieb臋d膮cych konsumentami niezb臋dne jest tak偶e podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Us艂ugobiorca uzyskuje dost臋p do utworzonego Konta za pomoc膮 swojego adresu e-mail oraz podanego podczas rejestracji has艂a.

4.2.2. Us艂uga Elektroniczna Konto 艣wiadczona jest nieodp艂atnie przez czas nieoznaczony. Us艂ugobiorca ma mo偶liwo艣膰, w ka偶dej chwili i bez podania przyczyny, usuni臋cia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wys艂anie stosownego 偶膮dania do Us艂ugodawcy, w szczeg贸lno艣ci za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres: uszyciuch@wp.pl  lub te偶 pisemnie na adres: ul. S艂oneczna 17, 83-031 Cieplewo . Usuni臋cie Konta nast膮pi niezw艂ocznie po otrzymaniu 偶膮dania Us艂ugobiorcy.

4.2.3. Formularz Zam贸wienia 鈥 korzystanie z Formularza Zam贸wienia rozpoczyna si臋 z momentem dodania przez Us艂ugobiorc臋 pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym.

4.2.4. Us艂uga Elektroniczna Formularz Zam贸wienia 艣wiadczona jest nieodp艂atnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zako艅czeniu z chwil膮 z艂o偶enia Zam贸wienia za jego po艣rednictwem albo z chwil膮 wcze艣niejszego zaprzestania sk艂adania Zam贸wienia za jego po艣rednictwem przez Us艂ugobiorc臋.

4.2.5. Newsletter 鈥 korzystanie z Newslettera nast臋puje po podaniu w zak艂adce 鈥濶ewsletter鈥 widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na kt贸ry maj膮 by膰 przesy艂ane kolejne edycje Newslettera i klikni臋ciu odpowiedniego pola.

4.2.6. Us艂uga Elektroniczna Newsletter 艣wiadczona jest nieodp艂atnie przez czas nieoznaczony. Us艂ugobiorca ma mo偶liwo艣膰, w ka偶dej chwili i bez podania przyczyny, wypisania si臋 z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wys艂anie stosownego 偶膮dania do Us艂ugodawcy, w szczeg贸lno艣ci za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres: uszyciuch@wp.pl lub te偶 pisemnie na adres: ul. S艂oneczna 17, 83-031 Cieplewo

4.3. Us艂ugodawca jest uprawniony do czasowego zaprzestania 艣wiadczenia Us艂ug z powodu wykonywania czynno艣ci technicznych i modyfikacji Sklepu Internetowego, jak r贸wnie偶 do zmiany Us艂ug Elektronicznych oraz modyfikacji Sklepu Internetowego.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE.

 1. Wymagania techniczne niezb臋dne do wsp贸艂pracy z systemem teleinformatycznym, kt贸rym pos艂uguje si臋 Us艂ugodawca: (1) komputer, laptop lub inne urz膮dzenie multimedialne z dost臋pem do Internetu; (2) dost臋p do poczty elektronicznej; (3) przegl膮darka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wy偶szej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wy偶szej, Opera w wersji 12.0 i wy偶szej, Google Chrome w wersji 23.0. i wy偶szej, Safari w wersji 5.0 i wy偶szej; (4) zalecana minimalna rozdzielczo艣膰 ekranu: strona responsywna; (5) w艂膮czenie w przegl膮darce internetowej mo偶liwo艣ci zapisu plik贸w Cookies oraz obs艂ugi Javascript.
 2. Us艂ugobiorca obowi膮zany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w spos贸b zgodny z prawem i dobrymi obyczajami maj膮c na uwadze poszanowanie d贸br osobistych oraz praw autorskich i w艂asno艣ci intelektualnej Us艂ugodawcy oraz os贸b trzecich. Us艂ugobiorca obowi膮zany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Us艂ugobiorc臋 obowi膮zuje zakaz dostarczania tre艣ci o charakterze bezprawnym.

IV. TRYB POST臉POWANIA REKLAMACYJNEGO US艁UG ELEKTRONICZNYCH.

1. Reklamacje zwi膮zane ze 艣wiadczeniem Us艂ug Elektronicznych przez Us艂ugodawc臋 oraz pozosta艂e reklamacje zwi膮zanie z dzia艂aniem Sklepu Internetowego (z wy艂膮czeniem procedury reklamacji Produktu, kt贸ra zosta艂a wskazana w dziale V. Regulaminu) Us艂ugobiorca mo偶e sk艂ada膰 w szczeg贸lno艣ci w nast臋puj膮cy spos贸b:

a) pisemnie na adres: LuckyYouArt Lucyna Tumasz ul. S艂oneczna 17, 83-031 Cieplewo

b) w formie elektronicznej za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres: uszyciuch@wp.pl

2. Zaleca si臋 podanie przez Us艂ugobiorc臋 w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczno艣ci dotycz膮cych przedmiotu reklamacji, w szczeg贸lno艣ci rodzaju i daty wyst膮pienia nieprawid艂owo艣ci; (2) 偶膮dania Us艂ugobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych sk艂adaj膮cego reklamacj臋 鈥 u艂atwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Us艂ugodawc臋. Wymogi podane w zdaniu poprzednim maj膮 form臋 jedynie zalecenia i nie wp艂ywaj膮 na skuteczno艣膰 reklamacji z艂o偶onych z pomini臋ciem zalecanego opisu reklamacji.

3. Ustosunkowanie si臋 do reklamacji przez Us艂ugodawc臋 nast臋puje niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej z艂o偶enia.

V. REKLAMACJA PRODUKTU.

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialno艣ci Sprzedawcy wzgl臋dem Konsumenta, je偶eli sprzedany Produkt ma wad臋 fizyczn膮 lub prawn膮 (r臋kojmia) s膮 okre艣lone powszechnie obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa, w szczeg贸lno艣ci w Kodeksie Cywilnym oraz w Ustawie o Prawach Konsumenta.
 2. Reklamacja mo偶e zosta膰 z艂o偶ona przez Klienta w szczeg贸lno艣ci w nast臋puj膮cy spos贸b:a) pisemnie na adres: ul. S艂oneczna 17, 83-031 Cieplewo b) w formie elektronicznej za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres: uszyciuch@wp.pl
 3. Zaleca si臋 podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczno艣ci dotycz膮cych przedmiotu reklamacji, w szczeg贸lno艣ci rodzaju i daty wyst膮pienia wady; (2) 偶膮dania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodno艣ci z Umow膮 Sprzeda偶y lub o艣wiadczenia o obni偶eniu ceny albo odst膮pieniu od Umowy Sprzeda偶y; oraz (3) danych kontaktowych sk艂adaj膮cego reklamacj臋 鈥 u艂atwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawc臋. Wymogi podane w zdaniu poprzednim maj膮 form臋 jedynie zalecenia i nie wp艂ywaj膮 na skuteczno艣膰 reklamacji z艂o偶onych z pomini臋ciem zalecanego opisu reklamacji.
 4. Sprzedawca ustosunkuje si臋 do reklamacji Klienta niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej z艂o偶enia. Brak ustosunkowania si臋 Sprzedawcy w powy偶szym terminie oznacza, 偶e Sprzedawca uzna艂 reklamacj臋 za uzasadnion膮.
 5. Klient, kt贸ry wykonuje uprawnienia z tytu艂u r臋kojmi, jest obowi膮zany na koszt Sprzedawcy dostarczy膰 Produkt wadliwy na adres:
  ul. S艂oneczna 17, 83-031 Cieplewo
 6. W przypadku wyst膮pienia konieczno艣ci zwrotu 艣rodk贸w za transakcj臋 dokonan膮 przez Klienta kart膮 p艂atnicz膮, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty p艂atniczej Klienta.

VI.PRAWO ODST膭PIENIA OD UMOWY.

 1. Konsument, kt贸ry zawar艂 Umow臋 na odleg艂o艣膰, mo偶e w terminie 14 dni kalendarzowych odst膮pi膰 od niej bez podawania przyczyny z zastrze偶eniem pkt 8 poni偶ej. Do zachowania terminu wystarczy wys艂anie o艣wiadczenia przed jego up艂ywem. O艣wiadczenie o odst膮pieniu od Umowy mo偶e zosta膰 z艂o偶one na przyk艂ad:a) pisemnie na adres: ul. S艂oneczna 17, 83-031 Cieplewo b) w formie elektronicznej za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres: uszyciuch@wp.pl
 2. Bieg terminu do odst膮pienia od Umowy rozpoczyna si臋:
  1. dla Umowy Sprzeda偶y, w wykonaniu kt贸rej Sprzedawca wydaje Produkt, b臋d膮c zobowi膮zany do przeniesienia jego w艂asno艣ci 鈥 od obj臋cia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazan膮 przez niego osob臋 trzeci膮 inn膮 ni偶 przewo藕nik, a w przypadku Umowy Sprzeda偶y, kt贸ra: (1) obejmuje wiele Produkt贸w, kt贸re s膮 dostarczane osobno, partiami lub w cz臋艣ciach 鈥 od obj臋cia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub cz臋艣ci albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produkt贸w przez czas oznaczony 鈥 od obj臋cia w posiadanie pierwszego z Produkt贸w;
  2. dla Umowy o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮 鈥 od dnia zawarcia tej umowy.
 3. W przypadku odst膮pienia od Umowy zawartej na odleg艂o艣膰 umow臋 uwa偶a si臋 za niezawart膮.
 4. Sprzedawca ma obowi膮zek niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania o艣wiadczenia Konsumenta o odst膮pieniu od Umowy, zwr贸ci膰 konsumentowi dokonane przez niego p艂atno艣ci. Sprzedawca dokonuje zwrotu p艂atno艣ci przy u偶yciu takiego samego sposobu p艂atno艣ci, jakiego u偶y艂 Konsument, chyba 偶e Konsument wyra藕nie zgodzi艂 si臋 na inny spos贸b zwrotu, kt贸ry nie wi膮偶e si臋 dla niego z 偶adnymi kosztami. Je偶eli Sprzedawca nie zaproponowa艂, 偶e sam odbierze Produkt od Konsumenta, mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odes艂ania, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.
 5. Konsument ma obowi膮zek niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w kt贸rym odst膮pi艂 od Umowy Sprzeda偶y, zwr贸ci膰 Produkt Sprzedawcy lub przekaza膰 go osobie upowa偶nionej przez Sprzedawc臋 do odbioru, chyba 偶e Sprzedawca zaproponowa艂, 偶e sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odes艂anie Produktu przed jego up艂ywem. Konsument mo偶e zwr贸ci膰 Produkt na adres: ul. S艂oneczna 17, 83-031 Cieplewo
 6. Konsument ponosi odpowiedzialno艣膰 za zmniejszenie warto艣ci Produktu b臋d膮ce wynikiem korzystania z niego w spos贸b wykraczaj膮cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 7. Konsument ponosi bezpo艣rednie koszty zwrotu Produktu.
 8. Prawo odst膮pienia od Umowy Sprzeda偶y zawartej na odleg艂o艣膰 nie przys艂uguje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy Sprzeda偶y, w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany wed艂ug specyfikacji konsumenta lub s艂u偶膮cy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

VII. POZAS膭DOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZE艃 ORAZ ZASADY DOST臉PU DO TYCH PROCEDUR.

 1. Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce mo偶liwo艣ci skorzystania przez Konsumenta z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅 oraz zasady dost臋pu do tych procedur dost臋pne s膮 w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzecznik贸w konsument贸w, organizacji spo艂ecznych, do kt贸rych zada艅 statutowych nale偶y ochrona konsument贸w, Wojew贸dzkich Inspektorat贸w Inspekcji Handlowej oraz pod nast臋puj膮cymi adresami internetowymi Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w:http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada nast臋puj膮ce przyk艂adowe mo偶liwo艣ci skorzystania z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅:

             a) Klient uprawniony jest do zwr贸cenia si臋 do sta艂ego polubownego s膮du konsumenckiego, o kt贸rym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygni臋cie sporu wynik艂ego z zawartej Umowy Sprzeda偶y. Regulamin organizacji i dzia艂ania sta艂ych polubownych s膮d贸w konsumenckich okre艣la rozporz膮dzenie ministra sprawiedliwo艣ci z dnia 25 wrze艣nia 2001 r. w sprawie okre艣lenia regulaminu organizacji i dzia艂ania sta艂ych polubownych s膮d贸w konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

            b) Klient uprawniony jest do zwr贸cenia si臋 do wojew贸dzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszcz臋cie post臋powania mediacyjnego w sprawie polubownego zako艅czenia sporu mi臋dzy Klientem, a Sprzedawc膮. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojew贸dzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dost臋pna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczeg贸lnych Wojew贸dzkich Inspektorat贸w Inspekcji Handlowej.

            c) Klient mo偶e uzyska膰 bezp艂atn膮 pomoc w sprawie rozstrzygni臋cia sporu mi臋dzy Klientem, a Sprzedawc膮, korzystaj膮c tak偶e z bezp艂atnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsument贸w lub organizacji spo艂ecznej, do kt贸rej zada艅 statutowych nale偶y ochrona konsument贸w (m.in. Federacja Konsument贸w, Stowarzyszenie Konsument贸w Polskich). Porady udzielane s膮 przez Federacj臋 Konsument贸w pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsument贸w Polskich pod bezp艂atnym numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zwi膮zku z realizacj膮 postanowie艅 Regulaminu jest Us艂ugodawca.
 2. Dane osobowe przetwarzane s膮 w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatno艣ci stanowi膮cej za艂膮cznik nr 1 do Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje mo偶liwo艣膰 zawarcia Umowy Sprzeda偶y. Ka偶da osoba, kt贸rej dane osobowe przetwarza Us艂ugodawca ma prawo do wgl膮du w ich tre艣膰 oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 3. Us艂ugodawca przetwarza dane osobowe Us艂ugobiorcy niezb臋dne do:
  1. nawi膮zania, ukszta艂towania tre艣ci, zmiany lub rozwi膮zania umowy o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮 przez Us艂ugodawc臋,
  2. nawi膮zania i ukszta艂towania tre艣ci Umowy Sprzeda偶y,
 4. Dane osobowe Us艂ugobiorcy przetwarzane s膮 przez Us艂ugodawc臋:

a) wy艂膮cznie w celu prawid艂owej realizacji Us艂ug okre艣lonych w Regulaminie,

b) z zachowaniem zasad bezpiecze艅stwa wymaganych Ustaw膮 o Ochronie Danych Osobowych.

IX. POSTANOWIENIA KO艃COWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane s膮 w j臋zyku polskim.
 2. Us艂ugodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z wa偶nych przyczyn, takich jak: zmiany przepis贸w prawa; zmiany sposob贸w p艂atno艣ci i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wp艂ywaj膮 na realizacj臋 postanowie艅 Regulaminu.
 3. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umowy o 艣wiadczenie us艂ugi elektronicznej Konto zmieniony Regulamin wi膮偶e Us艂ugobiorc臋, je偶eli zosta艂y zachowane wymagania okre艣lone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu Cywilnego, to jest Us艂ugobiorca zosta艂 prawid艂owo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedzia艂 umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowa艂a wprowadzeniem jakichkolwiek nowych op艂at lub podwy偶szeniem obecnych Us艂ugobiorca b臋d膮cy Konsumentem ma prawo odst膮pienia od umowy.
 4. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu um贸w o innym charakterze ni偶 umowy ci膮g艂e (np. Umowa Sprzeda偶y) zmiany Regulaminu nie b臋d膮 w 偶aden spos贸b narusza膰 praw nabytych Us艂ugobiorc贸w/Konsument贸w przed dniem wej艣cia w 偶ycie zmian Regulaminu, w szczeg贸lno艣ci zmiany Regulaminu nie b臋d膮 mia艂y wp艂ywu na ju偶 sk艂adane lub z艂o偶one Zam贸wienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzeda偶y.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie maj膮 zastosowanie powszechnie obowi膮zuj膮ce przepisy prawa polskiego, w szczeg贸lno艣ci: Kodeksu cywilnego; Ustawy o 艢wiadczeniu Us艂ug Drog膮 Elektroniczn膮, Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne w艂a艣ciwe przepisy powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa.
Koszyk